ZVANICNA UREDBA ZA NEREALIZOVANE ARANZMANE

NOVO OBAVESTENJE !!

Nis, 05.05.2020. godine

Dragi putnici,obaveštavamo vas da smo dobro i da smo svi zdravi, što i vama svima od sveg srca želimo!
Imajući u vidu da se mere zaštite na državnom nivou svakodnevno i postepeno opuštaju, obaveštavamo vas da ćemo od 18 Maj-a poceti sa radom u agenciji, radno vreme od 09 - 17h.
Jasno je da realizacija aranžmana apsoluntno ne zavisi od nas i da svi pratimo dešavanja, dozvole i uputstva koja nam stižu od strane nadležnih. Ali želimo da vas obavestimo da smo tu, 24 sata dnevno 7 dana u nedelji i da ćemo dati sve od sebe i uložiti svo svoje znanje i iskustvo u prevazilaženju situacije koja nikome od nas ne odgovara.
Agenciju pripremamo za otvaranje, nove mere predostrožnosti podrazumevaju i određene promene u fizičkom izgledu našeg enterijera, a u smislu zaštite naših zaposlenih i naših putnika, ali i nakon otvaranja ćemo i dalje apelovati da nam se radije obraćate mailom ili telefonom, kako biste izbegli neoptrebne kontakte i čekanja, ukoliko drugačije naravno nije moguće.
Mislimo na sve vas. Svakog dana i jedva čekamo, kao i vi, da se vratimo svom poslu i svakodnevnim aktivnostima. A navijamo iz sve snage da nam ostanete zdravi i ispunite sve svoje letnje planove i želje!

Nakon početka rada agencije, bićemo u mogućnosti da izvršimo sve promene vezane za rezervacije koje su do sada uradjene.

 

Zvanicna uredba o zamenskim putovanjima i preporuke Kriznog štaba.
Svi putnici koji su rezervisali aranzmane mogu razmisliti o sledećim opcijama:
- Promena termina u okviru ove kalendarske godine ( 2020 god. ) ;
- Promena termina u okviru sledeće kalendarske godine (letovanje u 2021.);
- Povraćaj novca u skladu sa Uredbom o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2: 14 dana nakon isteka iste (14-01.2022).
ZVANICNA UREDBA KOJU JE DONELA VLADA REPUBLIKE SERBIJE :
Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
1501
На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19), Влада доноси
УРЕДБУ о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Члан 1.
Овом уредбом уређује се посебан начин и услови под којима се може дати понуда за коришћење заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.
Члан 2.
Организатор туристичког путовања (у даљем тексту: организатор путовања), може путнику да понуди заменско путовање за нереализовано туристичко путовање које је у целости или делимично уплаћено закључно са 15. мартом 2020. године, без обзира на период реализације, а које је отказано или нереализовано у периоду ванредног стања или касније услед околности које су проузроковане болешћу COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2. Заменско путовање је ново туристичко путовање, којим се замењује нереализовано туристичко путовање, које је у целости или делимично уплаћено од стране путника, које се реализује на истој или другојдестинацији и чија вредност није нижа од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање. Уколико се заменско путовање реализује на другој дестинацији, пре закључења новог уговора о организовању путовања организатор путовања, односно посредник у продаји туристичког путовања (у даљем тексту: посредник), прибавља писану сагласност путника.
Члан 3.
У случају из члана 2. став 1. ове уредбе организатор путовања путнику даје понуду за коришћење заменског путовања, која нарочито садржи име и презиме путника и износ, који не може бити нижи од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање, датум издавања, период важења понуде, као и податак да је за заменско путовање обезбеђена гаранција путовања.
Понуду из става 1. овог члана организатор путовања даје за нереализовано путовање без обзира да ли је путовање купљено код организатора путовања или код посредника.Понуду из става 1. овог члана путнику уручује организатор путовања или посредник, преко кога је купљено нереализовано туристичко путовање, у писаној форми непосредно или електронским путем.
Члан 4.
Пре реализације заменског путовања организатор путовања, односно посредник са путником, на прописан начин, закључује нови уговор о организовању путовања, уз сторнирање претходног. Уговор из става 1. овог члана садржи и број издате гаранције путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете.Понуда из члана 3. став 1. ове уредбе чини саставни део новог уговора о организовању путовања.На уговор из става 1. овог члана, у делу рока за реализацију, као и у делурока за повраћај уплаћених средстава, примењују се одредбе ове уредбе.
Члан 5.
Заменско путовање из члана 2. ове уредбе путник може да искористи у периоду од једне године од дана уручења понуде, а најкасније до 31. децембра 2021. године.Уколико се путник одлучи за повраћај износа који је уплатио за нереализовано путовање или је отказао заменско путовање, организатор путовања је дужан да изврши повраћај уплаћених средстава у року од 14 дана од истека рока из става 1. овог члана.Могућност издавања понуде на заменско путовање, под условима из ове уредбе односи се и на излете.
Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 05 број 110-3549/2020.
У Београду, 30. априла 2020. године

Ана Брнабић, с.р. 

Kontaktirajte nas
Ime (obavezno)

Email (obavezno)

Telefon

Komentar

Destinacija (obavezno)

Termin

Smeštaj

Usluga

Broj osoba

Prevoz